Ambassade van België in Tanzania
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.be.

 
Samenwerkingsprogramma

Tanzania is een van de 14 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het in 2014 afgesloten samenwerkingsprogramma tussen België en Tanzania concentreert zich op 2 sectoren: duurzame landbouw en rurale watervoorziening. Transversale thema’s zijn gender, milieu en kinderrechten. Lees meer...