Ontwikkelingssamenwerking

Belgische ontwikkelingssamenwerking in Tanzania.

  1. Laatst bijgewerkt op

De afgelopen 10 jaar was België de 14de bilaterale donor aan Tanzania (op basis van de gemiddelde Official Development Assistance (ODA) in de periode 2012-2021). De afgelopen jaren schommelde de Belgische officiële ontwikkelingshulp rond de € 11 miljoen per jaar (zie onderstaande grafiek).

 

 

Image
Development cooperation provisions 2017-2025

De directe bilaterale overheidshulp wordt uitgevoerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Enabel rondt momenteel de uitvoering af van twee projecten rond duurzame landbouw en water en sanitatie in de Kigoma-regio met een totale waarde van 20 miljoen euro. De uitvoering van het nieuwe bilaterale programma "Wezesha binti", ter waarde van € 25 miljoen, voor de periode 2023-2028 ging van start in het laatste kwartaal van 2023. Dit nieuwe programma is gericht op het versterken van de positie van meisjes en jonge vrouwen in specifieke districten van de regio Kigoma door middel van secundair onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, ondernemerschap en het creëren van een beschermende en gendergelijke omgeving. In al haar projecten werkt Enabel nauw samen met de lokale overheid en de betrokken lijnministeries.

Image
Mannen bouwen bruggen

De indirecte hulp in Tanzania wordt voornamelijk uitgevoerd door tien niet-gouvernementele organisaties met een verschillende thematische en geografische focus. De organisaties werken samen onder de paraplu van een Joint Strategic Framework. De organisaties TRIASIles de Paix en Rikolto zijn gevestigd in Arusha en richten zich voornamelijk op landbouw, ondernemerschap en plattelandsontwikkeling. In de gezondheidssector richt Light for the World zich op kinderen met een visuele beperking, het Belgische Rode Kruis werkt aan bloeddonatie, water en sanitaire voorzieningen, EHBO-opleidingen en tot slot werkt Apopo aan tuberculose detectie met rattentechnologie. In de onderwijssector verzorgt Via Don Bosco beroepsopleidingen, terwijl Plan International zich richt op empowerment van meisjes. IPIS en Avocats Sans Frontières (ASF) werken aan het verbeteren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Al deze organisaties werken nauw samen met diverse Tanzaniaanse organisaties. Deze tien organisaties ontvangen een basisfinanciering voor vijf jaar (2022-2026) voor een totaal budget van  € 18,7 miljoen.

Image
Vrouw met bananen

De academische samenwerking verloopt voornamelijk via VLIR-UOS, een overkoepelende organisatie van universiteiten in Vlaanderen. VLIR-UOS biedt beurzen en ondersteuning aan voor onderzoeksprojecten. VLIR-UOS faciliteert ook universitaire samenwerking tussen Belgische en Tanzaniaanse universiteiten. Belangrijke partners van VLIR-UOS zijn Mzumbe University, NMAIST en Ardhi University. 

Via specifieke projectoproepen financiert België ook een beperkt aantal projecten die focussen op prioriteiten van de Belgische overheid. Momenteel financiert België projecten in Tanzania ter ondersteuning van de privésector via de Business Partnership Facility beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Zo financiert België projecten omtrent recycling op basis van zonne-energie (IdFabric), omtrent de productie van organische mest voor duurzame avocado-landbouw (Guavay Company Limited) en omtrent biologische honing voor export (Third Man en Upendo Honey). België ondersteunt daarnaast maatschappelijke organisaties in hun rol als actor voor duurzame ontwikkeling en als vector van mensenrechten (vrijheid van meningsuiting en vereniging), democratie en burgerlijke participatie. Organisaties die in dit kader ondersteund worden, zijn onder andere BBC Media Action en de International Peace Information Service (IPIS).

Via het Trade for Development Centre en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) steunt België ook de privésector, respectievelijk via opleidingen en investeringen of leningen.

België is lid van en draagt ​​bij aan tal van multilaterale organisaties (EU, VN, WB, IMF) die actief zijn in Tanzania. België is traditioneel een relatief grote verstrekker van niet-geoormerkte core funding. België steunt ook een UNHCR-project (€ 4 miljoen in de periode 2023-2025) dat tot doel heeft de klimaatbestendigheid te verbeteren in de districten waar vluchtelingenkampen gevestigd zijn. 

België verleent ook humanitaire hulp, hetzij rechtstreeks aan Tanzania via het Belgische Rode Kruis, maar ook indirect via flexibele fondsen, zoals het Disaster Relief Emergency Fund van het ICRC, dat in voorgaande jaren verschillende keren werd ingezet in Tanzania.