Ambassade van België in Tanzania
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Het doel van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is bij te dragen tot een duurzame menselijke ontwikkeling in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de ontwikkelingsplannen van Tanzania. Tanzania is sinds 1982 partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De voorbije 10 jaar was België de 15de bilaterale donor aan Tanzania (op basis van de gemiddelde ODA in de periode 2010-2019). De voorbije jaren schommelde de Belgische Officiële Ontwikkelingshulp rond € 11 miljoen per jaar (zie onderstaande grafiek).

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan Tanzania verloopt via verschillende kanalen:

  1. De directe bilaterale overheidshulp wordt uitgevoerd door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, Enabel. Enabel voert momenteel twee projecten uit, beide in de Kigoma-regio: 1) Sustainable Agriculture Kigoma Regional Project; 2) Water and Sanitation Kigoma Regional Project. In al zijn projecten werkt Enabel nauw samen met de lokale overheid en de betrokken ministeries. De totale waarde van deze projecten bedraagt € 20 miljoen.
  2. De indirecte hulp in Tanzania wordt voornamelijk uitgevoerd door acht niet-gouvernementele organisaties met een verschillende thematische en/of geografische focus. Deze acht organisaties ontvangen een basisfinanciering voor vijf jaar (2017-2021), in totaal ongeveer € 21 miljoen. De organisaties werken in Tanzania samen onder de paraplu van een Gemeenschappelijk Strategisch Kader. Enkele organisaties zijn gevestigd in Arusha en richten zich voornamelijk op landbouw, bosbouw en plattelandsontwikkeling (TRIAS, BOS+, Iles de Paix en Rikolto). Via Don Bosco verzorgt beroepsopleidingen, Light for the World richt zich op kinderen met een visuele beperking en het Belgian Red Cross werkt aan water en sanitatie, en EHBO-opleidingen. Al deze organisaties werken nauw samen met verschillende lokale Tanzaniaanse organisaties. Tot slot faciliteert VLIR-UOS universitaire samenwerking tussen Belgische en Tanzaniaanse universiteiten. Belangrijke partners zijn Mzumbe University, NMAIST en Ardhi University.
  3. Via ‘call for proposals’ financiert België ook een beperkt aantal projecten die focussen op absolute prioriteiten van de Belgische overheid. Momenteel financiert België projecten in Tanzania in het kader van het D4D-programma genaamd Wehubit gericht op klimaatslimme landbouw (twee projecten uitgevoerd door Afriscout en Kilimo Trust) en e-gezondheid (twee projecten uitgevoerd in Zanzibar door Pharmacces en D-Tree International). België financiert ook projecten in Tanzania voor steun aan de private sector via de Business Partnership Facility die wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Binnen dit kader worden momenteel drie projecten ondersteund: de productie van organische mest voor duurzame avocado-landbouw, uitgevoerd door Guavay Company Limited, biologische honing voor export door Third Man en Upendo Honey, en het maken van diervoeder uit voedselafval met behulp van zwarte soldaatvlieglarven door Chanzi Ltd.
  4. België verleent ook humanitaire hulp (rechtstreeks aan Tanzania via Oxfam en het Belgische Rode Kruis, maar ook onrechtstreeks via flexibele fondsen, bijvoorbeeld het Disaster Relief Emergency Fund van het ICRC, dat de voorbije jaren meermaals werd ingezet in Tanzania).
  5. Via het Trade for Development Centre en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) steunt België ook de privésector, respectievelijk via opleidingen en via investeringen of leningen (bv. aan regionale aandelenfondsen, maar ook aan financiële instellingen zoals de Bank of Africa-groep).
  6. België is lid van en draagt bij aan tal van multilaterale organisaties (EU, VN, WB, IMF) die actief zijn in Tanzania. België is traditioneel een relatief grote verstrekker van niet-geoormerkte kernfinanciering.