Ambassade van België in Tanzania
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Het doel van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking is bij te dragen tot een duurzame menselijke ontwikkeling in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de ontwikkelingsplannen van Tanzania. Tanzania is sinds 1982 partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De afgelopen 10 jaar was België de 15de bilaterale donor aan Tanzania (op basis van de gemiddelde Official Development Assistance (ODA) in de periode 2009-2018). De afgelopen jaren schommelde de Belgische officiële ontwikkelingshulp rond de € 11 miljoen per jaar (zie onderstaande grafiek).

De directe bilaterale overheidshulp wordt uitgevoerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel. Enabel voert momenteel twee projecten uit, beide in de Kigoma-regio: 1) Sustainable Agriculture Kigoma Regional Project; 2) Water and Sanitation Kigoma Regional Project. In al haar projecten werkt Enabel nauw samen met de lokale overheden en de betrokken ministeries. De totale waarde van deze projecten bedraagt ​​€ 20 miljoen. Enabel bereidt een nieuw bilateraal programma voor ter waarde van € 25 miljoen voor de periode 2023-2027 gericht op gender in de regio Kigoma

Mannen bouwen een brug als onderdeel van de infrastructuur van het bilaterale landbouwproject in Kigoma.

De indirecte hulp in Tanzania wordt voornamelijk uitgevoerd door tien niet-gouvernementele organisaties met een verschillende thematische en/of geografische focus. De organisaties werken samen onder de paraplu van een Joint Strategic Framework. Sommige organisaties zijn gevestigd in Arusha en richten zich voornamelijk op landbouw, ondernemerschap en plattelandsontwikkeling (TRIAS, Iles de Paix en Rikolto). In de gezondheidssector richt Light for the World zich op kinderen met een visuele beperking, het Belgische Rode Kruis werkt aan bloeddonatie, water en sanitaire voorzieningen, EHBO-opleidingen en tot slot werkt Apopo aan tbc-detectie met rattentechnologie. In het onderwijs verzorgt Via Don Bosco beroepsopleidingen, terwijl Plan International zich richt op empowerment van meisjes. IPIS en Avocats Sans Frontières (ASF) werken aan het verbeteren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Al deze organisaties werken nauw samen met een grote diversiteit aan Tanzaniaanse organisaties. Deze tien organisaties ontvangen een basisfinanciering voor vijf jaar (2022-2026).

Een vrouw laat een tros bananen zien. Ze staat tussen de kisten en bananen. Dit is onderdeel van het project van Rikolto.

De academische samenwerking verloopt voornamelijk via VLIR-UOS, een overkoepelende organisatie van universiteiten in Vlaanderen. VLIR-UOS biedt beurzen en ondersteuning aan voor onderzoeksprojecten. VLIR-UOS faciliteert ook universitaire samenwerking tussen Belgische en Tanzaniaanse universiteiten. Belangrijke partners van VLIR-UOS zijn Mzumbe University, NMAIST en Ardhi University. 

Via een specifieke projectoproep financiert België ook een beperkt aantal projecten die focussen op prioriteiten van de Belgische overheid. Momenteel financiert België projecten in Tanzania met steun van de privésector via de Business Partnership Facility beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Momenteel financiert België projecten voor de productie van organische mest voor duurzame avocado-landbouw, uitgevoerd door Guavay Company Limited en biologische honing voor export door Third Man en Upendo Honey, alsook het maken van dierenvoeding uit voedselafval met behulp van zwarte soldaatvlieglarven door Chanzi Ltd. België ondersteunt daarnaast maatschappelijke organisaties in hun rol als actor voor duurzame ontwikkeling en als vector van van mensenrechten (vrijheid van meningsuiting en vereniging), democratie en burgerlijke participatie. Organisaties die in dit kader ondersteund worden, zijn onder andere BBC Media Action en de International Peace Information Service (IPIS).

België verleent ook humanitaire hulp (rechtstreeks aan Tanzania via Oxfam en het Belgische Rode Kruis, maar ook indirect via flexibele fondsen, zoals het Disaster Relief Emergency Fund van het ICRC, dat in voorgaande jaren verschillende keren werd ingezet in Tanzania).

Via het Trade for Development Centre en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) steunt België ook de privésector, via zowel opleidingen als investeringen of leningen (bijvoorbeeld aan regionale aandelenfondsen en aan financiële instellingen zoals de Bank of Africa Group).

België is lid van en draagt ​​bij aan tal van multilaterale organisaties (EU, VN, WB, IMF) die actief zijn in Tanzania. België is traditioneel een relatief grote verstrekker van niet-geoormerkte core funding.