Ambassade van België in Tanzania
Home Naar België komen Werken in België

Werken in België

Om in België te komen werken moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Die zijn afhankelijk van de volgende drie belangrijke factoren:

  • uw nationaliteit en land van verblijf
  • de verblijfsduur
  • het statuut (loontrekkende of zelfstandige) waaronder u zal werken in België

U vindt op de website van Vreemdelingenzaken alle informatie over het aanvragen van een visum. Alle verdere informatie over komen werken in België vindt u op de portaalsite van de federale overheid.

 

Werk in loondienst

 

 

Werk als zelfstandige - Beroepskaart

 

Inleiding

 

Personen die in België als zelfstandige een bedrijf wensen op te richten, moeten een beroepskaart aanvragen, alsook een visum.

Een aanvraag voor een beroepskaart moet worden ingediend

  • Hetzij bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van het land van verblijf in het buitenland
  • Of aan het erkende ondernemingsloket van zijn keuze, indien men reeds beschikt over een geldig bewijs van inschrijving model A of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Bij de Belgische diplomatieke of consulaire post dient u eerst een beroepskaart aan te vragen. Deze aanvraag komt dan met de diplotas via het departement bij de Vlaamse overheid alwaar de bevoegde dienst het dossier onderzoekt en een beslissing neemt.

Eenmaal deze afgegeven is kan u overgaan tot uw visumaanvraag.

De beroepskaart kan pas geldig gemaakt worden vanaf het moment dat het visum D goedgekeurd is

Uitgebreide informatie over de beroepskaart vindt u op deze website.

 

Voor te leggen documenten voor uw beroepskaart

(Gelieve uw dossier in deze volgorde in te dienen)

1. Twee aanvraagformulieren. Gelieve deze volledig en leesbaar in te vullen. 

2. Drie recente pasfoto’s. 

3. Uw Curriculum Vitae.

4. Gelegaliseerde kopieën van uw behaalde diploma’s, graden.

5. Documenten die uw professionele activiteit bewijzen: creatie van een bedrijf, huur van kantoren,...

6. Indien van toepassing, de volledige contactinformatie van uw handelspartner in België. Dank om de familielink aan te duiden als die er is.

7. Professionele referenties, aanbevelingsbrieven.

8. Een persoonlijke brief waarin u de activiteit beschrijft die u in België wenst uit te oefenen.

9. Een uittreksel uit het strafregister. Dat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Voor te leggen documenten voor uw visumaanvraag

(Gelieve uw dossier in deze volgorde in te dienen)

Het formulier taalkeuze voor de behandeling van uw visumaanvraag

1. Een paspoort of officieel reisdocument afgeleverd gedurende de laatste 10 jaar, en ten minste 12 maanden geldig. Gelieve ervoor te zorgen dat uw paspoort ten minste twee dubbele reserve pagina's bevat om het visum aan te brengen.

2. Twee visumaanvraagformulieren en drie recente pasfoto's. Gelieve het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

3. Een conform medisch attest. Dat is 6 maanden geldig na opmaak. 

4. Een uittreksel uit het strafregister. Dat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

5. Vliegtuigreservatie.

6. Bij ophaling van uw visum: uw vliegtuigticket (origineel + kopie).

 

Belangrijke raadgeving: 

De originele documenten moeten met 2 sets kopieën voorgelegd worden. Indien de documenten niet in het Frans, Nederlands, Duits of Engels zijn, moeten zij met een vertaling van een beëdigde vertaler aangeboden worden. 

Alle officiële documenten moeten recent zijn en gelegaliseerd door de bevoegde lokale autoriteiten en de Belgische autoriteiten. 

De bovenvermelde lijst vormt de basis van de documenten die ingediend moeten worden. De Ambassade kan steeds aanvullende documenten vragen.

De indiening van valse of vervalste documenten kan tot gerechtelijke vervolging leiden. 

 

Aankomst in België:

Wij raden u aan uw toekomstig gemeentehuis tijdig te contacteren om de nodige documenten te kunnen voorbereiden voor uw inschrijving. 

Eens in België, u dient naar het ondernemingsloket moeten gaan om uw beroepskaart op te halen en u in de gemeente in te schrijven