Ambassade van België in Tanzania
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 6. Medisch attest - Erkende artsen
 7. Contact

  
1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

Tanzania 
U kunt uw visumaanvraag indienen op de Ambassade. Het visumloket is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 u. tot 11.00 u - woensdag gesloten.

Malawi
Voor visa kort verblijf (max. 90 dagen) wordt België vertegenwoordigd door de ambassade van Noorwegen te Pretoria (Zuid-Afrika). U dient zich aan te bieden bij het VFS aanvraagbureau te Lilongwe (www.vfsglobal.com/Norway/Malawi/). Voor visa lang verblijf (meer dan 90 dagen) dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade in Dar es Salaam (daressalaam@diplobel.fed.be).”

Mauritius
Voor visa kort verblijf (max. 90 dagen) wordt België vertegenwoordigd door de Ambassade van Frankrijk in Port Louis (www.ambafrance-mu.org), voor visa lang verblijf (meer dan 90 dagen) dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade in Dar es Salaam (daressalaam@diplobel.fed.be).

Zambia
Voor visa kort verblijf (max. 90 dagen) wordt België vertegenwoordigd door de Ambassade van Zweden in Lusaka (www.swedenabroad.com/lusaka), voor visa lang verblijf (meer dan 90 dagen) dient u zich te wenden tot de Belgische Ambassade in Dar es Salaam (daressalaam@diplobel.fed.be).

  
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt cash en in Tanzaniaanse shillings betaald.

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de handling fee 156.000 TZS.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de handling fee 468.000 TZS. Voor de verwerking van bepaalde visa D-aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

  
Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

Zie Dienst Vreemdelingenzaken.

  
Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

  
Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

Zie Dienst Vreemdelingenzaken.

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen van studenten is verplicht.

Er zijn 2 categorieën studenten die geen biometrische gegevens moeten laten afnemen:

 • studenten met een beurs van de Belgische staat
 • studenten die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of gebruik maken van interuniversitaire mobiliteit.

  
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag.

Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

  
5. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt in Tanzania Oostenrijk voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

België vertegenwoordigt in Tanzania Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen) en visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

  
6. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attesten bekomen via de artsen van volgende hospitalen:

 • Agha Khan Hospital,
  Barack Obama Road,
  Dar es Salaam
  Tanzania
  Tel.: +255 22 2115151/3
  E-mail: agakhan@akhst.org
   
 • Shree Hindu Mandal Hospital
  Chusi Street
  Dar es Salaam
  Tanzania
  Tel.: +255 22 2114991/4

  
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons contacteren via daressalaam@diplobel.fed.be.