Ambassade van België in Tanzania
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Toegangseisen in verband met de pandemie van het Coronavirus

Sinds 23 mei 2022 gelden reisbeperkingen in verband met Covid-19 alleen voor reizigers die afkomstig zijn uit een land met een heel hoog risico.

 

INSTRUCTIES VISUM LANG VERBLIJF (VISUM D)

Voor informatie over aanvragen voor kort verblijf (visum C) zie het volgende hoofdstuk.

 

Stap 1 - bezoek VFS website en de website van Vreemdelingenzaken

Om uw aanvraag voor te bereiden, moet u nagaan welk soort visum u nodig hebt en of u het kunt aanvragen.

Vervolgens moet u weten welke documenten u bij uw aanvraag moet voegen, hoe lang de aanvraag kan duren en welke kosten u moet betalen.

Elke aanvraag moet voldoen aan de richtsnoeren voor de visumcategorie in kwestie.

Als uw documenten niet in het Engels, Frans of Nederlands zijn, kan het nodig zijn vertalingen te laten maken voordat u uw aanvraag indient.

U vindt alle nodige instructies op de website van de VFS en de website van Vreemdelingenzaken.

 

VFS bureaus in Dar Es Salaam

Maktaba Square Business Park

4th Floor – Wing B

Plot No 75/27

Maktaba Street, Dar es Salaam

Tijdstip van indiening: maandag, dinsdag en woensdag 08:00 - 15:00
Paspoort afhaaltijd: maandag, dinsdag en woensdag 08:00 - 15:00

 

VFS hulplijn:

Telefoon: "click to talk" op deze pagina (08:00 - 15:00 maandag, dinsdag en woensdag, behalve op feestdagen)

E-mailadres : info.belgiumtz@vfshelpline.com

 

Stap 2 - dien uw aanvraag in

Maak een afspraak en ga naar het VFS-centrum om uw aanvraag persoonlijk in te dienen, samen met alle nodige documenten. Ingevulde aanvragen worden op de dag van indiening naar de Belgische ambassade gebracht voor een beslissing.

Inwoners van Malawi, Mauritius en Zambia die een visum D (lang verblijf) aanvragen, moeten hun aanvraag ook persoonlijk indienen in Dar es Salaam - Tanzania, tenzij zij:

  • nieuwe biometrische gegevens hebben ingediend in het kader van een visumaanvraag voor een Schengenland in de 59 maanden voorafgaand aan de nieuwe aanvraag;
  • over een bijlage 46 of 47 (gecombineerde vergunning) beschikken;
  • een studiebeurs hebben ontvangen van een erkende Belgische organisatie.

Deze drie categorieën aanvragers kunnen hun aanvraag per expressepost naar de Ambassade sturen.

Studenten (zonder Belgische studiebeurs) moeten in de 15 dagen na de indiening van hun aanvraag voor een studentenvisum in de buurt van Dar es Salaam blijven voor de organisatie van een interview op de Ambassade.
 

INSTRUCTIES VISUM KORT VERBLIJF (VISUM C)

 

Inwoners van Tanzania

Inwoners van Tanzania die visum C aanvragen, kunnen dezelfde instructies volgen als voor visum D.

 

Inwoners van Malawi

België heeft een visumvertegenwoordigingsovereenkomst met Noorwegen in Malawi ondertekend.

Alle aanvragers moeten hun aanvraag voor een bezoekersvisum of verblijfsvergunning indienen bij het Visumaanvraagcentrum van Noorwegen in Lilongwe, dat gevestigd is in Corporate Mall in Paul Kagame Road (naast Road Traffic). Houders van een diplomatiek paspoort moeten ook een aanvraag indienen bij het Visumaanvraagcentrum in Lilongwe.

Om een afspraak te maken met het Visumaanvraagcentrum van Noorwegen in Lilongwe, ga naar www.vfsglobal.com/norway/malawi.

Ga voor meer informatie naar https://www.norway.no/en/malawi/services-info/visitors-visa-res-permit/.

 

Inwoners van Mauritius

Onderdanen van Mauritius zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen).

Niet-Mauritiaanse onderdanen die officieel in Mauritius verblijven en een visum voor kort verblijf (maximaal 90 dagen) willen aanvragen, kunnen hun aanvraag bij de Franse ambassade indienen. Voor informatie over hoe zij een aanvraag kunnen indienen, kunnen zij deze website raadplegen.

 

Inwoners van Zambia

België heeft een visumvertegenwoordigingsovereenkomst met Zweden in Zambia ondertekend.

Aanvragers die in Zambia wonen en een visum voor kort verblijf in België (maximaal 90 dagen) willen aanvragen, kunnen dat doen via VFS Global in Lusaka.

De volgende categorieën C-visa zijn van de overeenkomst uitgesloten

  • Visum voor medische behandeling
  • Visum om een huwelijk in België te sluiten
  • Visum voor ondertekening van een partnerschapsovereenkomst in België
  • Visum voor adoptie of voogdij
  • Terugkeervisa
  • Visumaanvragen van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten indien de aanvraag verband houdt met een opdracht bij een diplomatieke missie of een internationale organisatie in België.

Aanvragers van deze visumcategorieën kunnen hun volledige dossier indienen, volgens de instructies voor visa voor lang verblijf .

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER VISA VOOR BELGIË

https://dofi.ibz.be/nl/themes/onderdanen-van-derde-landen 

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag