Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Algemene informatie over visa voor België


Meer informatie...


Instructies voor visum kort verblijf (visum C)


Voor informatie over aanvragen voor lang verblijf (visum D) zie het volgende hoofdstuk.
 

Inwoners van Tanzania


U vindt alle nodige instructies op de website van de dienst Vreemdelingenzaken. Voor meer informatie neem contact op met VFS.

Maak een afspraak en ga naar het VFS-centrum om uw aanvraag persoonlijk in te dienen, samen met alle nodige documenten. Ingevulde aanvragen worden op de dag van indiening naar de Belgische ambassade gebracht voor een beslissing.
 

Inwoners van Malawi


België heeft een visumvertegenwoordigingsovereenkomst met Noorwegen in Malawi ondertekend.

Alle aanvragers moeten hun aanvraag voor een bezoekersvisum of verblijfsvergunning indienen bij het Visumaanvraagcentrum van Noorwegen in Lilongwe, dat gevestigd is in Corporate Mall in Paul Kagame Road (naast Road Traffic). Houders van een diplomatiek paspoort moeten ook een aanvraag indienen bij het Visumaanvraagcentrum in Lilongwe.

Om een afspraak te maken met het Visumaanvraagcentrum van Noorwegen in Lilongwe, ga naar VFS Global.

Ga voor meer informatie naar Norway in Malawi.
 

Inwoners van Mauritius


Onderdanen van Mauritius zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen).

Niet-Mauritiaanse onderdanen die officieel in Mauritius verblijven en een visum voor kort verblijf (maximaal 90 dagen) willen aanvragen, kunnen hun aanvraag bij de Franse ambassade indienen. Voor informatie over hoe zij een aanvraag kunnen indienen, kunnen zij deze website raadplegen.
 

Inwoners van Zambia


België heeft een visumvertegenwoordigingsovereenkomst met Zweden in Zambia ondertekend.

Aanvragers die in Zambia wonen en een visum voor kort verblijf in België (maximaal 90 dagen) willen aanvragen, kunnen dat doen via VFS Global in Lusaka.

De volgende categorieën C-visa zijn van de overeenkomst uitgesloten

  • Visum voor medische behandeling
  • Visum om een huwelijk in België te sluiten
  • Visum voor ondertekening van een partnerschapsovereenkomst in België
  • Visum voor adoptie of voogdij
  • Terugkeervisa
  • Visumaanvragen van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten indien de aanvraag verband houdt met een opdracht bij een diplomatieke missie of een internationale organisatie in België.

Aanvragers van deze visumcategorieën kunnen hun volledige dossier indienen, volgens de instructies voor visa voor lang verblijf.


Instructies voor visum lang verblijf (visum D)


U vindt alle nodige instructies op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Voor meer informatie neem contact op met VFS.

Maak een afspraak en ga naar het VFS-centrum om uw aanvraag persoonlijk in te dienen, samen met alle nodige documenten. Ingevulde aanvragen worden op de dag van indiening naar de Belgische ambassade gebracht voor een beslissing.

Inwoners van Malawi, Mauritius en Zambia die een visum D (lang verblijf) aanvragen, moeten hun aanvraag ook persoonlijk indienen in Dar es Salaam - Tanzania, tenzij zij:

  • over een bijlage 46 of 47 (gecombineerde vergunning) beschikken - nodige documenten (hieronder)
  • een studiebeurs hebben ontvangen van een erkende Belgische organisatie.
  • Onderdanen van Mauritius zijn die in België gaan studeren in een openbare (gesubsidieerde) instelling.

Deze drie categorieën aanvragers kunnen hun aanvraag per expressepost naar de Ambassade sturen.

Studenten zonder Belgische studiebeurs (behalve die vermeld in de derde uitzonderingscategorie) moeten in de 15 dagen na de indiening van hun aanvraag voor een studentenvisum in de buurt van Dar es Salaam blijven voor de organisatie van een interview op de Ambassade.

Instructies voor Mauritiaanse studenten die in de bovenstaande categorie vallen


Volg de instructies op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken en zorg ervoor dat je de retributie betaalt voordat je je aanvraag indient.

Lijst van de in te dienen documenten (hieronder)

Neem contact op met het ereconsulaat in Port Louis om een specifieke vragenlijst in te vullen.

Als je een Bijlage 32 voorlegt, de garant die in Mauritius woont moet zich met een identiteitsbewijs aanbieden op het Honorair Consulaat in Port Louis om zijn/haar handtekening te laten certificeren.

De legalisatie van de Annex 32 van de garent die in Mauritius woont moet ook vooraf worden betaald op de rekening van de Ambassade. Controleer het bedrag en de betalingsmethode op deze webpagina.


Disclaimer: De Ambassade van het Koninkrijk België wil alle potentiële aanvragers waarschuwen voor het bestaan van oplichtingssites. Gebruik alleen de geautoriseerde kanalen, verstrek geen persoonlijke informatie online en voer geen online betalingen uit.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.