Ambassade van België in Tanzania
Home Consulaire diensten Biometrische missies

Biometrische missies

Geplande biometrische missies

Met behulp van mobiele apparatuur kunnen wij uw biometrische gegevens registreren tijdens het bezoek van ambassadepersoneel in de andere landen van de jurisdictie.

De Belgen kunnen van deze gelegenheid gebruik maken om:

De activering van e-ID's is momenteel niet mogelijk tijdens biometrische missies (om redenen die verband houden met de veiligheid van de gegevens).

Belangrijke mededeling:

Deze data zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen. Vrije toegang tot het land zonder COVID-beperkingen voor ambassadepersoneel is een voorwaarde voor het plaatsvinden van de missie. Wegens het onvoorspelbare karakter van de COVID-beperkingen kunnen sommige missies op korte termijn worden geannuleerd of uitgesteld. De ambassade neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die u maakt als gevolg van deze wijzigingen.

 

Landen Data missie Uiterste datum voor inschrijving
Malawi Tweede helft van 2022  
Mauritius Nog te bevestigen (2022)  
Zambia 16.03 - 17.03.2022 08.03.2022

 

De definitieve data zullen per e-mail worden bevestigd aan alle geregistreerde Belgen in het land.

 

Hoe te registreren

Om u voor deze missies in te schrijven, gelieve de onderstaande instructies te volgen: 

Zorg er eerst voor dat elke aanvrager officieel ingeschreven is bij de Belgische Ambassade in in Dar es Salaam (ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters);

Zodra de data van de missie in uw land bekend zijn gemaakt: stuur uw volledige aanvraag naar de Ambassade, in één bericht, via het e-mailadres daressalaam.consular@diplobel.fed.be.

Uw aanvraag dient alle volgende documenten te bevatten:

  1. Ingevuld aanvraagformulier – preregistratie / e-ID of kids-ID / paspoort - (met de computer ingevuld, of in blokletters) - één per persoon.
    Vermeld in uw aanmelding dat u wenst deel te nemen aan een mobiele kit missie.
    Voor minderjarigen: het formulier moet door beide ouders/voogden worden ondertekend en een kopie van hun identiteitskaart moet worden bijgevoegd. 
  2. Een kopie van de Belgische identiteitskaart en/of het paspoort van de aanvrager (de pagina met de foto);
  3. Als u naast de Belgische nationaliteit ook een andere nationaliteit hebt: een kopie van uw buitenlandse identiteitskaart en/of paspoort;
  4. Een recent bewijs van verblijf (minder dan 6 maanden oud): elektriciteits-, gas-, water- of internetrekening, huurcontract, enz;
  5. Bewijs van wettig verblijf: nationaliteitsbewijs, kopie van beide zijden van uw Permanent Resident Card, werkvisum, studievisum..;
  6. Bewijs van betaling van het bedrag dat overeenstemt met de gevraagde dienst (paspoort, paspoort voor minderjarigen, e-ID, kids-ID...)

NB: Het is niet nodig een pasfoto toe te voegen. De foto wordt ter plaatse gemaakt tijdens de afspraak.

Zodra uw aanvraag is ontvangen en door onze diensten is aanvaard, zal u een datum en een tijdstip voor een afspraak worden voorgesteld.

Volledige aanvragen kunnen in aanmerking worden genomen tot 1 week voor de eerste dag van de missie. Ter plaatse kunnen geen nieuwe formulieren, documenten of betalingen worden aanvaard.